509 023 382 / sklep@dlaszwalni.pl
Jesteśmy autoryzowanym dealerem

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE

 1. Małgorzata Kuropatwa prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Małgorzata Kuropatwa przy ul.nKonstytucji 3-go Maja 24. 14, 95-035 Ozorków, NIP: 7321953842, REGON 368922786 (zwana dalej „Sprzedawca”), jako Administrator danych osobowych sklepu internetowego dlaszwalni.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 2. Sprzedawca zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dlaszwalni.pl, wykorzystując dane osobowe w szczególności imię i nazwisko adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 4. Dane osobowe Klienta dokonującego rejestracji przetwarzane są przez cały okres posiadania przez niego Konta w Sklepie Internetowym dlaszwalni.pl.

 5. Sprzedawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez Sprzedawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania . Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

 6. Kotwica Sprzedawca jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez Sprzedawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 7. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie formularza rejestracyjnego;

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

  • informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 8. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

 1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane np. IP.

 2. Sprzedawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Sprzedawca może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

ROZDZIAŁ III - INFORMACJA HANDLOWA

 1. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Materiałów handlowych pochodzących drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Sprzedawcę niezwłocznie.

 3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Sprzedawcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ IV - USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: sklep@dlaszwalni.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta Klienta.

 

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepi Internetowego dlaszwalni.pl, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@dlaszwalni.pl

 • Profesjonalne doradztwo
 • Zakup ze środków unijnych
 • Raty i leasing
 • Gwarancja jakości

Newsletter

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas: 42 7189557 lub 509 023 382 sklep@dlaszwalni.pl
ul. Konstytucji 3-go Maja 34
95-035 Ozorków
Dotacje EU Zakup na raty Leasing urządzeń